Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

EF operaties zijn operaties die gaan over algemene Easyflex gegevens. Deze operaties mogen altijd worden uitgevoerd. Er hoeft hiervoor niet te worden ingelogd. Met deze operaties kunnen algemene gegevens zoals functies, vaardigheden, opleidingen en branches opgevraagd worden.

De gegevens zijn opgeslagen in een boomstructuur en voor elk type gegevens (functies, vaardigheden, opleidingen, branches) zijn er vier operaties:

 • Read: Met de “read” operatie kunnen alle items van hetzelfde niveau als het opgegeven idnr worden opgevraagd. Indien er geen identificatienummer (idnr) is meegegeven worden alle items van het eerste niveau uit de boomstructuur geleverd. In het voorbeeld hieronder zijn dat items 1, 2 en 3.
 • Parents: Met de “parents” operatie kunnen álle items van het bovenliggende niveau (het niveau van de parent) van één specifiek item worden opgevraagd. In het voorbeeld resulteert het opvragen van de parents van item 82 in de items 22, 4, 6 en 99.
 • Children: Met de “children” operatie kunnen alle child items van een item worden opgevraagd. Indien in het voorbeeld de children van item 4 worden opgevraagd zullen items 18 en 82 worden geleverd.
 • Search: Met de “search” operatie kan er gezocht worden in de synoniemenlijst. Deze operatie retourneert dan de gevonden items (maximaal 15). 


1.1 ef_functies_read

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

ef_functie_idnr

xsd:int

O

Het identificatienummer (idnr) van de functie. Indien niet meegegeven worden alle items van het bovenste niveau geleverd.

Fields: Array

Attribuut

Type

Omschrijving

ef_functie_idnr

xsd:int

Het identificatienummer (idnr) van de functie.

ef_functie_naam

xsd:string

De naam van de functie.

ef_functie_omschrijvingxsd:stringDe omschrijving van de functie.

ef_functie_children

xsd:int

1 indien er children aanwezig zijn, anders 0.

ef_functie_parents

xsd:int

1 indien er parents aanwezig zijn, anders 0.

ef_functie_sector

xsd:string

De sector waar de functie toe behoort.

ef_functie_functiegroepxsd:intDe functiegroep waar de functie toe behoort.


1.2 ef_functies_parents

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

ef_functie_idnr

xsd:int

O

Het identificatienummer (idnr) van de functie.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ef_functie_idnr

xsd:int

Het identificatienummer (idnr) van de functie.

ef_functie_naam

xsd:string

De naam van de functie.

ef_functie_omschrijvingxsd:stringDe omschrijving van de functie.

ef_functie_children

xsd:int

1 indien er children aanwezig zijn, anders 0.

ef_functie_parents

xsd:int

1 indien er parents aanwezig zijn, anders 0.

ef_functie_sector

xsd:string

De sector waar de functie toe behoort.

ef_functie_functiegroepxsd:intDe functiegroep waar de functie toe behoort.

1.3 ef_functies_children

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

ef_functie_idnr

xsd:int

O

Het identificatienummer (idnr) van de functie.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ef_functie_idnr

xsd:int

Het identificatienummer (idnr) van de functie.

ef_functie_naam

xsd:string

De naam van de functie.

ef_functie_omschrijvingxsd:stringDe omschrijving van de functie.

ef_functie_children

xsd:int

1 indien er children aanwezig zijn, anders 0.

ef_functie_parents

xsd:int

1 indien er parents aanwezig zijn, anders 0.

ef_functie_sector

xsd:string

De sector waar de functie toe behoort.

ef_functie_functiegroepxsd:intDe functiegroep waar de functie toe behoort.
 Voorbeeld
Voorbeeld request (versimpeld):
<ef_functies_children>
 <license>*************************</license>
 <parameters>
  <ef_functie_idnr>7917</ef_functie_idnr>
 </parameters>
 <fields/>
<ef_functies_children>
Voorbeeld response (versimpeld):
<ef_functies_children_result>
 <fields>
  <item>
   <ef_functie_idnr>7918</ef_functie_idnr>
   <ef_functie_naam>Administratief</ef_functie_naam>
   <ef_functie_children xsi:type="xsd:int">0</ef_functie_children>
   <ef_functie_parents xsi:type="xsd:int">1</ef_functie_parents>
  </item>
  <item>
   <ef_functie_idnr>7925</ef_functie_idnr>
   <ef_functie_naam>Technisch</ef_functie_naam>
   <ef_functie_children>0</ef_functie_children>
   <ef_functie_parents>1</ef_functie_parents>
  </item>
 </fields>
</ef_functies_children_result>

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

ef_functie_zoek

xsd:string

V

De zoekopdracht voor functies

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ef_functie_idnr

xsd:int

Het identificatienummer (idnr) van de functie.

ef_functie_naam

xsd:string

De naam van de functie.

ef_functie_omschrijvingxsd:stringDe omschrijving van de functie.

ef_functie_sector

xsd:string

De sector waar de functie toe behoort.

ef_functie_functiegroepxsd:intDe functiegroep waar de functie toe behoort.

1.5 ef_branches_read

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

ef_branche_idnr

xsd:int

O

Het identificatienummer (idnr) van de branche. Indien niet meegegeven worden alle items van het bovenste niveau geleverd.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ef_branche_idnr

xsd:int

Het identificatienummer (idnr) van de branche.

ef_branche_naam

xsd:string

De naam van de branche.

ef_branche_omschrijvingxsd:stringDe omschrijving van de branche.

ef_branche_children

xsd:int

1 indien er children aanwezig zijn, anders 0.

ef_branche_parents

xsd:int

1 indien er parents aanwezig zijn, anders 0.

1.6 ef_branches_parents

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

ef_branche_idnr

xsd:int

O

Het identificatienummer (idnr) van de branche.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ef_branche_idnr

xsd:int

Het identificatienummer (idnr) van de branche.

ef_branche_naam

xsd:string

De naam van de branche.

ef_branche_omschrijvingxsd:stringDe omschrijving van de branche.

ef_branche_children

xsd:int

1 indien er children aanwezig zijn, anders 0.

ef_branche_parents

xsd:int

1 indien er parents aanwezig zijn, anders 0.


1.7 ef_branches_children

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

ef_branche_idnr

xsd:int

O

Het identificatienummer (idnr) van de branche.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ef_branche_idnr

xsd:int

Het identificatienummer (idnr) van de branche.

ef_branche_naam

xsd:string

De naam van de branche.

ef_branche_omschrijvingxsd:stringDe omschrijving van de branche.

ef_branche_children

xsd:int

1 indien er children aanwezig zijn, anders 0.

ef_branche_parents

xsd:int

1 indien er parents aanwezig zijn, anders 0.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

ef_branche_zoek

xsd:string

V

De zoekopdracht voor branches

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ef_branche_idnr

xsd:int

Het identificatienummer (idnr) van de branche.

ef_branche_naam

xsd:string

De naam van de branche.

ef_branche_omschrijvingxsd:stringDe omschrijving van de branche.


1.9 ef_vaardigheden_read

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

ef_vaardigheid_idnr

xsd:int

O

Het identificatienummer (idnr) van de vaardigheid. Indien niet meegegeven worden alle items van het bovenste niveau geleverd.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ef_vaardigheid_idnr

xsd:int

Het identificatienummer (idnr) van de vaardigheid.

ef_vaardigheid_naam

xsd:string

De naam van de vaardigheid.

ef_vaardigheid_omschrijvingxsd:stringDe omschrijving van de vaardigheid.

ef_vaardigheid_children

xsd:int

1 indien er children aanwezig zijn, anders 0.

ef_vaardigheid_parents

xsd:int

1 indien er parents aanwezig zijn, anders 0.


1.10 ef_vaardigheden_parents

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

ef_vaardigheid_idnr

xsd:int

O

Het identificatienummer (idnr) van de vaardigheid.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ef_vaardigheid_idnr

xsd:int

Het identificatienummer (idnr) van de vaardigheid.

ef_vaardigheid_naam

xsd:string

De naam van de vaardigheid.

ef_vaardigheid_omschrijvingxsd:stringDe omschrijving van de vaardigheid.

ef_vaardigheid_children

xsd:int

1 indien er children aanwezig zijn, anders 0.

ef_vaardigheid_parents

xsd:int

1 indien er parents aanwezig zijn, anders 0.


1.11 ef_vaardigheden_children

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

ef_vaardigheid_idnr

xsd:int

O

Het identificatienummer (idnr) van de vaardigheid.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ef_vaardigheid_idnr

xsd:int

Het identificatienummer (idnr) van de vaardigheid.

ef_vaardigheid_naam

xsd:string

De naam van de vaardigheid.

ef_vaardigheid_omschrijvingxsd:stringDe omschrijving van de vaardigheid.

ef_vaardigheid_children

xsd:int

1 indien er children aanwezig zijn, anders 0.

ef_vaardigheid_parents

xsd:int

1 indien er parents aanwezig zijn, anders 0.


Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

ef_vaardigheid_zoek

xsd:string

V

De zoekopdracht voor vaardigheden

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ef_vaardigheid_idnr

xsd:int

Het identificatienummer (idnr) van de vaardigheid.

ef_vaardigheid_naam

xsd:string

De naam van de vaardigheid.

ef_vaardigheid_omschrijvingxsd:stringDe omschrijving van de vaardigheid.

1.13 ef_opleidingen_read

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

ef_opleiding_idnr

xsd:int

O

Het identificatienummer (idnr) van de opleiding. Indien niet meegegeven worden alle items van het bovenste niveau geleverd.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ef_opleiding_idnr

xsd:int

Het identificatienummer (idnr) van de opleiding.

ef_opleiding_naam

xsd:string

De naam van de opleiding.

ef_opleiding_omschrijvingxsd:stringDe omschrijving van de opleiding.

ef_opleiding_children

xsd:int

1 indien er children aanwezig zijn, anders 0.

ef_opleiding_parents

xsd:int

1 indien er parents aanwezig zijn, anders 0.


1.14 ef_opleidingen_parents

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

ef_opleiding_idnr

xsd:int

O

Het identificatienummer (idnr) van de opleiding.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ef_opleiding_idnr

xsd:int

Het identificatienummer (idnr) van de opleiding.

ef_opleiding_naam

xsd:string

De naam van de opleiding.

ef_opleiding_omschrijvingxsd:stringDe omschrijving van de opleiding.

ef_opleiding_children

xsd:int

1 indien er children aanwezig zijn, anders 0.

ef_opleiding_parents

xsd:int

1 indien er parents aanwezig zijn, anders 0.

1.15 ef_opleidingen_children

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

ef_opleiding_idnr

xsd:int

O

Het identificatienummer (idnr) van de opleiding.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ef_opleiding_idnr

xsd:int

Het identificatienummer (idnr) van de opleiding.

ef_opleiding_naam

xsd:string

De naam van de opleiding.

ef_opleiding_omschrijvingxsd:stringDe omschrijving van de opleiding.

ef_opleiding_children

xsd:int

1 indien er children aanwezig zijn, anders 0.

ef_opleiding_parents

xsd:int

1 indien er parents aanwezig zijn, anders 0.

Parameters

Attribuut

Type

Verplicht

Omschrijving

ef_opleiding_zoek

xsd:string

V

De zoekopdracht voor opleidingen

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ef_opleiding_idnr

xsd:int

Het identificatienummer (idnr) van de opleiding.

ef_opleiding_naam

xsd:string

De naam van de opleiding.

ef_opleiding_omschrijvingxsd:stringDe omschrijving van de opleiding.


1.17 ef_landen

Deze operatie retourneert de landen uit de Easyflex landen tabel.  Alle landen worden geretourneerd (dit zijn er momenteel 243)

Parameters

Er zijn geen parameters voor deze operatie.

Fields

Attribuut

Type

Omschrijving

ef_land_code

xsd:string

De landcode van het land (bijvoorbeeld “NL”)

ef_land_naam

xsd:string

De volledige nederlandse benaming van het land (bijvoorbeeld: “Brazilië”)

ef_land_nationaliteit

xsd:string

Benaming van nationaliteit (Bijvoorbeeld: “Nederlandse”)


 • No labels