Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

WM operaties zijn operaties die gaan over werkmaatschappij specifieke gegevens. Deze operaties mogen altijd worden uitgevoerd.


    • No labels