Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Voor alle operaties welke betrekking hebben op de gegevens van flexwerkers moet worden ingelogd. Het gaat hier immers om niet publieke gegevens. De ingelogde flexwerker heeft altijd toegang tot zijn/haar eigen gegevens. Het opvragen van gegevens van een andere flexwerker is niet mogelijk. Een relatie heeft toegang tot bepaalde flexwerkeroperaties op voorwaarde, dat de flexwerker op dat moment geplaatst is bij de betreffende relatie. Het opvragen van gegevens van een niet bij hem geplaatste flexwerker zal een foutmelding (geen toegang) opleveren.

    • No labels