Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De relatie operaties zijn voornamelijk bedoeld om relatie gegevens op te halen, maar bij sommige operaties worden ook flexwerker gegevens getoond omdat ze een koppeling hebben met de bijbehorende relatiegegevens.

    • No labels