Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De User operaties zijn uitsluitend bedoeld voor relaties. Een relatie kan zelf users (gebruikers) toevoegen. Het is mogelijk hieraan een drietal rechten (beheer, persoonsgegevens en urendeclaraties) te koppelen.

Met de komst van het urenportaal is het ook mogelijk bepaalde gebruikers alleen maar toegang te geven tot een beperkte set van kostenplaatsen. Zo is het mogelijk om de verwerking van alle urendeclaraties op te splitsen tussen meerdere gebruikers. Zie hiervoor het veld ws_user_decl_kostenplaatsen.

    • No labels