Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het via de Webservice en Dataservice mogelijk is om plaatsingen aan te maken in Easyflex.

Urenbestanden

Het is mogelijk om plaatsingen aan te maken door een urenbestand in Easyflex te verwerken. Een urenbestand wordt normaal gebruikt voor het importeren van grote aantallen uren uit een extern systeem. Als een regel in urenbestand wordt verwerkt wordt er gezocht naar een plaatsing met dezelfde functie bij de opgegeven flexwerker. Als de combinatie niet wordt gevonden dan wordt een regel gemarkeerd als fout en gaat het proces verder met de volgende regel. Maar in het urenbestanden systeem is het mogelijk dat er plaatsingen worden aangemaakt indien geen plaatsing kan worden gevonden voor de combinatie flexwerker-functie.

Als het alleen nodig is om plaatsingen aan te maken dan is het mogelijk om in een urenbestand als aantal 0 uren op te geven. Voor meer informatie over Urenbestanden klik hier. De procesbeschrijving over het Urenbestanden systeem bevat ook voorbeelden van verschillende soorten definities en de bijbehorende data bestanden.

Bestanden importeren

Een urenbestand kan via de Webservice operatie wm_urenimport in een Easyflex werkmaatschappij worden geplaatst. En Easyflex gaat het bestand direct verwerken als de parameter 'wm_urenimport_verwerken' de waarde 'true' heeft. Verwerken van een urenbestand is een asynchroon achtergrond proces in Easyflex. Afhankelijk van hoeveel regels een urenbestand bevat kan het enkele seconden tot meerdere minuten duren totdat een bestand is verwerkt. Daarom is het niet mogelijk om te wachten totdat de verwerking van een urenbestand afgerond is. Het resultaat van wm_urenimport is een uniek 'file' nummer, en met dit unieke nummer kunnen gegevens over de verwerking van het urenbestand worden opgevraagd.

Met ds_wm_urenbestandgegevens is het mogelijk om de status van de verwerking op te vragen, of de verwerking nog actief is of dat deze afgerond is.

Als de verwerking van een urenbestand afgerond is kunnen de resultaten worden opgehaald met ds_wm_urenbestandenresultaten. De resultaten zijn een opsomming van de regels met meldingen en de (succesvolle) verwerking van een urenbestand. Het zijn dezelfde gegevens zoals zichtbaar in het programma 'Backoffice -> Urebestanden -> Resultaten'. Het zijn niet allemaal foutcodes, een mogelijke melding kan zijn dat een plaatsing wel is aangemaakt maar dat deze niet definitief kon worden gemaakt omdat het aanmaken van de loon- en tariefafspraak binnen de plaatsing niet lukte. Er zijn informatieve meldingen, waarschuwingen, problemen en fouten mogelijk. En als een regel correct is verwerkt is er geen informatieve melding.

Per regel van een urenbestand kan meer informatie worden geselecteerd door middel van ds_wm_urenbestanddetail. Bijvoorbeeld of een regel correct is verwerkt of niet, en de melding waarom de verwerking niet gelukt is.
  • No labels