Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit hoofdstuk dient als changelog voor alle wijzigingen met betrekking tot de dataservices en de documentatie.

Versie

Datum

Wijzigingen

10.0.10807-05-2021
 • Aanpassing van default gedrag bij de service ds_rl_tariefschemas (parameter inactief_wm).
 • Exceptions documentatie toegevoegd
  • ds_fw_persoonsgegevens_insert
  • ds_fw_persoonsgegevens_update
  • ds_fw_id_document_insert
  • ds_fw_document_insert
  • ds_fw_verzekering_insert
  • ds_p4f_werknemer
  • ds_p4f_relatie
  • ds_rl_bedrijfsgegevens_insert
  • ds_rl_bedrijfsgegevens_update
  • ds_rl_contactpersonen_update
  • ds_rl_contactpersonen_insert
  • ds_wm_bic_insert
  • ds_wm_bic_update
10.0.10722-04-2021
 • Aanpassing van default gedrag bij de service ds_rl_tariefschemas vanaf 7 mei
  • Bij de service ds_rl_tariefschemas is het mogelijk met behulp van parameter inactief_wm ook de tariefschemas van de werkmaatschappij die niet actief zijn bij de relatie op te halen.
   De default instelling is true, maar gebleken is dat dit, bij aanwezigheid van vele standaard tariefschemas, kan leiden tot heel veel resultaten.
   Naast dat er reeds de parameters vanaf/totenmet (met max 5000) zijn toegevoegd wordt de default instelling false, vanaf de eerstvolgende productie.
 • Exceptions documentatie toegevoegd
  • ds_wm_verzekering
  • ds_wm_medewerkers
  • ds_wm_document_types
  • ds_wm_document_folders
  • ds_wm_locaties
  • ds_wm_notificaties
  • ds_wm_loonjaren
  • ds_wm_bic_insert
  • ds_wm_bic_update
  • ds_wm_document_ovk_plb
  • ds_wm_medewerker_authenticatie
  • ds_wm_businessunits
  • ds_wm_notificatie_delete
  • ds_wm_notificatie_insert
  • ds_wm_notificatie_berichtgeving
  • ds_wm_notificatie_update
  • ds_wm_overzichtgegevens
  • ds_wm_overzicht_export
  • ds_fw_persoonsgegevens_all
  • ds_fw_persoonsgegevens
 • Nieuwe services:
  • ds_fw_vaste_beloning_update
 • Parameter lctype  uitgebreid bij servide ds_wm_looncomponenten
  • 20821, 20822, 20823, 20825, en 20829
 • Fields toegevoegd aan service ds_fw_persoonsgegevens
  • fw_persoonsgegevens_reservering
   • fw_persoonsgegevens_reslcnr
   • fw_persoonsgegevens_reslctype
   • fw_persoonsgegevens_reslekst
   • fw_persoonsgegevens_reslautomatisch
 • Parameter en fields toegevoegd aan service ds_fw_persoonsgegevens_all
  • Parameter reservering
  • Fields fw_persoonsgegevens_all_reservering
   • fw_persoonsgegevens_all_reslcnr
   • fw_persoonsgegevens_all_reslctype
   • fw_persoonsgegevens_all_reslekst
   • fw_persoonsgegevens_all_reslautomatisch
 • Parameter toegevoegd aan service ds_fw_persoonsgegevens_insert
  • Parameter reservering
   • reslcnr
   • resautomatich
 • Parameter toegevoegd aan service ds_fw_persoonsgegevens_update
  • Parameter reservering
   • reslcnr
   • resautomatich
10.0.10608-04-2021
 • Nieuwe services:
  • ds_rf_koppeling
  • ds_rf_koppeling_insert
  • ds_rf_koppeling_delete
10.0.10501-04-2021
 • Nieuwe services:
  • ds_wm_templates
  • ds_wm_template_types
  • ds_wm_looncomponenten
  • ds_wm_count_service
  • ds_wm_aftrekposten
  • ds_fw_templates
  • ds_fw_plaatsing_sectoren
  • ds_fw_plaatsing_tariefschemas
  • ds_fw_plaatsing_loonschemas
  • ds_fw_loonbeslag_delete
  • ds_fw_vaste_beloning_insert
  • ds_fw_vaste_beloning_delete
  • ds_rf_plaatsing_documentafhandeling
  • ds_rf_declaratie_restore
 • De service ds_bi_declaratieregels gaf een foutmelding indien in de parameters een voorloopnul werd gebruikt (bijvoorbeeld bij maand). Dit is opgelost.
 • Indien je een vergoeding met kostenplaats accordeerde, werd deze later gewist. Dit is opgelost.
1.0.10425-03-2021
 • maxbedrag is nu ook verplicht bij de eenheid 24172 in ds_fw_et_uitruil_insert.
1.0.10311-03-2021
 • Adresgegevens t.b.v. facturatie van de relatie toegevoegd aan ds_rl_bedrijfsgegevens.
 • Nieuwe service ds_wm_specialismen.
 • Fields toegevoegd aan ds_rl_bedrijfsgegevens.
  • rl_bedrijfsgegevens_kentonsvan
  • rl_bedrijfsgegevens_samenwerking
   • rl_bedrijfsgegevens_samenwerkingvolgnr
   • rl_bedrijfsgegevens_samenwerkingidnr
   • rl_bedrijfsgegevens_samenwerkingnaam
 • Parameters toegevoegd aan ds_rl_bedrijfsgegevens_insert en ds_rl_bedrijfsgegevens_update
  • kentonsvan
  • branche
  • kwalificatie
  • samenwerking
   • samenwerkingvolgnr
   • samenwerkingidnr
  • specialisme
   • specialismevolgnr
   • specialismeidnr
1.0.10228-01-2021
 • Parameter of fields voor buitenlandse kvk nummers toegevoegd aan:
  • ds_fw_persoonsgegevens_all
  • ds_fw_persoonsgegevens
  • ds_fw_persoonsgegevens_update
  • ds_fw_persoonsgegevens_insert.
 • Het ophalen van declaratie-regels en declaratie-looncomponenten kan nu ook voor declaraties ouder dan 1 maand.
1.0.101

14-01-2021 

 • Parameters of fields gerelateerd aan datumtijdgewijzigd toegevoegd aan de volgende services:
  • ds_fw_ao_meldingen
  • ds_fw_arbeidscontract
  • ds_fw_et_uitruil
  • ds_fw_fases
  • ds_fw_huidige_fase
  • ds_fw_loonopgave
  • ds_fw_loontijdvak
  • ds_fw_verzekering
  • ds_rl_bedrijfsgegevens
  • ds_rl_contactpersonen
  • ds_rl_loonschemas
  • ds_rl_tariefschemas
  • ds_wm_document_folders
  • ds_wm_loonjaar
  • ds_wm_loonschemas
  • ds_wm_medewerkers
  • ds_wm_overzichtgegevens
  • ds_wm_rayons
  • ds_wm_sectorrisicogroepen
  • ds_wm_selectietabellen
  • ds_wm_tariefschema_artiest
  • ds_wm_tariefschemas
  • ds_wm_urenbestandresultaten
  • ds_wm_verzekering
  • ds_wr_loonschema_spec
  • ds_wr_tariefschema_spec.
 • Fields toegevoegd aan ds_rl_aanvragen:
  • rl_aanvragen_eigenaar
  • rl_aanvragen_vastgelegd_door
 • Fields toegevoegd aan ds_rl_plaatsingen:
  • rl_plaatsingen_eigenaar
  • rl_plaatsingen_geplaatst_door
 • Parameter toegevoegd aan service ds_fw_et_uitruil_insert:
  • uurloon
 • Field toegevoegd aan ds_fw_et_uitruil:
  • fw_et_uitruil_uurloon
 • Field toegevoegd aan ds_fw_vaste_beloningen:
  • fw_beloning_uurloon
 • Field fw_beloning_percentage toegevoegd aan documentatie (zit reeds eerder in ds_fw_vaste_beloningen).
 • Fields toegevoegd aan ds_rl_bedrijfsgegevens:
  • rl_bedrijfsgegevens_betaalwijze
  • rl_bedrijfsgegevens_grekpercentage
  • rl_bedrijfsgegevens_grekmethode
  • rl_bedrijfsgegevens_webservicestatus`
1.0.10023-12-2020
 • Nieuwe service ds_fw_verzekering_update.
 • Parameter contracteindereden bij ds_fw_opvolgwerk_contract_insert gewijzigd:
  • 23102 verwijderd uit de parameters
  • 23180 (Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV) toegevoegd
  • 23181 (Bedrijfseconomische reden met toestemming van UWV) toegevoegd
 • Parameter einddatumredenuwv bij ds_rf_update_plaatsing_einde gewijzigd:
  • 23102 verwijderd uit de parameters
  • 23180 (Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV) toegevoegd
  • 23181 (Bedrijfseconomische reden met toestemming van UWV) toegevoegd
 • Field toegevoegd aan ds_rl_factuurgegevens:
  • ds_rl_factuurgegevens_gewijzigd
1.0.9910-12-2020
 • Fields toegevoegd aan ds_fw_loonbeslagen:
  • fw_loonbeslag_coordinerend_deurwaarder
  • fw_loonbeslag_vereenvoudigd_derdenbeslag
 • Parameters toegevoegd aan ds_fw_loonbeslag_insert:
  •  coordinerend_deurwaarder
  • vereenvoudigd_derdenbeslag
 • Nieuwe services:
  • ds_fw_loonbeslag_update
  • ds_rf_documentinhoud.
1.0.9826-11-2020
 • Nieuwe services:
  • ds_rl_user_read
  • ds_rl_user_insert
  • ds_rl_user_update
  • ds_rl_user_delete.
1.0.9712-11-2020
 • Fields toegevoegd aan ds_rf_loon_tarieven:
  • rf_lota_uren_factuurtekst
  • rf_lota_uren_nietfactureren
  • rf_lota_verg_factuurtekst 
1.0.9629-10-2020
 • Nieuwe services:
  • ds_fw_vaste_beloningen
  • ds_fw_loonbeslag_insert.
 • Parameter redenvanuitschrijven in service ds_fw_verzekering_insert aan documentatie toegevoegd.
1.0.9515-10-2020
 • Parameter inactief_wm toegevoegd aan:
  • ds_rl_loonschemas
  • ds_rl_tariefschemas.
 • Nieuwe services:
  • ds_fw_verzekering_delete
  • ds_wm_overzichtgegevens.
1.0.9401-10-2020
 • Field toegevoegd aan service ds_wm_locaties:
  • wm_locatie_gewijzigd
 • Nieuwe service:
  • ds_fw_loonbeslagen.
 • Field toegevoegd aan ds_wm_administratie:
  • wm_administratie_locatieafscherming
 • Fields toegevoegd aan ds_wm_medewerkers:
  • wm_medewerkers
  • locatietoegang_fw
  • wm_medewerkers_locatietoegang_rl 
 • Parameter datumtijdgewijzigd en field rf_sollicitaties_gewijzigd toegevoegd aan service ds_rf_sollicitaties.
 • Parameter toegevoegd aan service ds_fw_document_insert:
  • documentpubliceren
 • Paramater toegevoegd aan service ds_fw_vast_document_insert.
  • publiceren
 • Field toegevoegd aan service ds_rf_documentgegevens:
  • ds_rf_documentgegevens_publiceren
 • Extra keuzemogelijkheid bij parameter inhouding van service ds_fw_et_uitruil_insert.
1.0.9317-09-2020
 • Nieuwe service:
  • ds_wm_notificatie_update.
 • Nieuwe parameter toegevoegd aan ds_rf_declaratie_insert_extra:
  • rf_decl_clear
 • Type van het veld rl_aanvragen_indicatieloon aangepast naar xsd:float.
1.0.9203-09-2020
 • Nieuwe services:
  • ds_fw_reservering_insert
  • ds_fw_aftrekposten.
1.0.9120-08-2020
 • Field  toegevoegd aan service ds_wr_tariefschema_spec:
  • wr_tschemaspec_factuurtekst
 • Fields toegevoegd aan service ds_fw_reserveringen:
  • fw_res_sectorrisicogroep
  • fw_res_aansluitnummer
 • Fields toegevoegd aan service ds_rl_aanvragen:
  • rl_aanvragen_indicatieloon
  • rl_aanvragen_indicatieloonperiode
1.0.9006-08-2020
 • Field toegevoegd aan service ds_rl_bedrijfsgegevens:
  • rl_bedrijfsgegevens_efactstandaard
 • Parameters verzendwijze ds_rl_bedrijfsgegevens_update uitgebreid:
  • 21514 (Via e-mail (pdf + xml))
  • 21515 (Via e-mail (xml))
  • 21516 (Via PEPPOL-netwerk)
  • 21517 (PEPPOL-netwerk en e-mail (pdf)).
 • Parameter toegevoegd aan ds_rl_bedrijfsgegevens_update:
  • efactstandaard
1.0.8923-07-2020
 • Nieuwe service:
  • ds_fw_loonopgave_update
 • Field toegevoegd aan service ds_wm_notificaties:
  • wm_notificatie_wijzigdatum
 • Field toegevoegd aan service ds_fw_persoonsgegevens_all:
  • fw_persoonsgegevens_all_wijzigdatum
 • Field rl_bedrijfsgegevens_debiteurennummer en parameter debiteurennummer toegevoegd aan ds_rl_bedrijfsgegevens.
 • Parameter toegevoegd aan de service ds_rl_bedrijfsgegevens_update:
  • debiteurnummer_factuur
 • Fields toegevoegd aan service ds_wm_administratie:
  • wm_administratie_anoniementarief
  • wm_administratie_alleenloonbel
1.0.8809-07-2020
 • Parameter toegevoegd aan service ds_fw_loonopgave_insert:
  • a1_verklaring
 • Nieuwe parameterwaarde aan ds_rf_controlelijst toegevoegd.
1.0.8725-06-2020
 • Wijziging in service ds_fw_loonspecificatiegegevens m.b.t. maximum op te halen gegevens.
 • Standaard werkweek toegevoegd aan de services:
  • ds_rl_bedrijfsgegevens
  • ds_rl_bedrijfsgegevens_update
  • ds_rl_bedrijfsgegevens_insert.
 • Nieuwe service:
  • ds_fw_reservering_update
1.0.8611-06-2020
 • Parameters en/of fields toegevoegd aan services ds_fw_loonopgave en ds_fw_loonopgave_insert:
  • 20383 (Alleen loonbelasting met lhk)
  • 20384 (Alleen loonbelasting zonder lhk) toegevoegd
 • Documentatie van fiscaalwoonland aangepast
  • opties 29880 (België) en 29881 (Suriname/Aruba) toegevoegd.
 • Field service ds_fw_loontijdvak aangepast:
  • fw_loontijdvak_loontijdvak uitgebreid met 21653 (Dag).
 • Parameter service ds_fw_loontijdvak_insert aangepast:
  • loontijdvak uitgebreid met de optie 21653 (Dag).
 • Documentatie ds_fw_loonspecificatiegegevens aangepast:
  • field ds_fw_loonspecificatiegegevens_loontijdvak uitgebreid met 10210 (Dag).
1.0.8528-05-2020
 • Field aan service ds_fw_loonopgave toegevoegd:
  • fw_loonopgave_lbvdocnummer
 • Parameter aan service ds_fw_loonopgave_insert toegevoegd:
  • loonbelastingverklaring
1.0.8414-05-2020
 • Nieuwe services:
  • ds_wm_templates_vast
  • ds_fw_vast_document_insert
  • ds_fw_wwpremie_update.
 • Nieuw field toegevoegd aan de service ds_fw_loonspecificatiegegevens:
  • loonkosten van een loonstrook
 • Nieuw field toegevoegd aan de service ds_fw_ao_meldingen:
  • fw_ao_loonheffingskorting
1.0.8330-04-2020
 • Nieuwe service:
  • ds_wm_notificatie_berichtgeving
 • Fields toegevoegd aan service ds_fw_persoonsgegevens: m.b.t. rijbewijs, verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning 
 • Fields m.b.t. branche van een relatie toegevoegd aan service ds_rl_bedrijfsgegevens.
 • Field m.b.t. declaratieperiode van de plaatsing toegevoegd aan de service ds_rl_plaatsingen
 • Nieuwe parameter toegevoegd aan service ds_rl_plaatsingen:
  • typemedewerker
 • Fields toegevoegd aan ds_wm_administratie met betrekking tot de standaardwaardes voor contractloon (basisloonper) 
1.0.8216-04-2020
 • Nieuwe service:
  • ds_rf_loon_tarieven
Velden rl_kostenplaats_contactpersoon, rl_aanvraag_contactpersoon toegevoegd aan de services ds_rl_kostenplaatsen en ds_rl_aanvragen.
 • ds_wm_notificatie_insert uitgebreid met bronnummer 5005 en 5007.
1.0.8109-04-2020
 • Nieuwe service:
  • ds_fw_wwpremie_insert
1.0.8002-04-2020
 • Parameters toegevoegd aan ds_rl_loonschemas:
  • vanaf en totenmet
 • Nieuwe services:
  • ds_wm_vaste_documenten
  • ds_wm_notificatie_insert
  • ds_wm_notificatie_delete.
1.0.7919-03-2020
 • Nieuwe services:
  • ds_wm_document_ovk_plb
  • ds_wm_medewerker_authenticatie
  • ds_fw_persoonsgegevens_delete
  • ds_fw_minumumloon
  • ds_rf_controlelijst
  • ds_rf_documentgegevens
  • ds_rf_update_plaatsing_einde
  • ds_wm_businessunits
 • Fields toegevoegd aan service ds_wm_document_types:
  • wm_document_type_verplicht_pl
  • wm_document_type_verplicht_fw
  • wm_document_type_blok_pl
  • wm_document_type_dh
  • wm_document_type_dh_door
  • wm_document_type_gewijzigd
 • Fields toegevoegd aan service ds_wm_administratie:
  • wm_administratie_flexwrapp
  • wm_administratie_docmanagement
  • wm_administratie_digihandtekening
  • wm_administratie_twofactorauth
  • wm_administratie_emaillogin
  • wm_administratie_caoschaal
  • wm_administratie_werkzaanvraag
  • wm_administratie_werkzplaatsing
 • Parameter toegevoegd aan service ds_rf_declaraties_all:
  • rf_decl_declnr
 • Fields toegevoegd aan service ds_rf_declaraties_all:
  • rf_decl_idnr_bron
  • rf_decl_boeking
  • rf_decl_loon_klaar
  • rf_decl_fact_klaar
 • Fields toegevoegd aan service ds_rl_plaatsingen:
  • rl_plaatsingen_einddatum
  • rl_plaatsingen_meldtijd
 • Parameters toegevoegd aan service ds_bi_declaratieregels:
  • fwregistratienummer
  • rlregistratienummer
  • plaatsingnummer
 • Fields toegevoegd aan service ds_fw_ao_meldingen:
  • fw_ao_geboorteverlof_aantalweken
  • fw_ao_geboorteverlof_opgenomen
   Fields fw_persoonsgegevens_all_kvk_nummer, fw_persoonsgegevens_all_kvk_controle en fw_persoonsgegevens_all_btwnummer toegevoegd aan service ds_fw_persoonsgegevens_all.
1.0.7805-03-2020
 • Nieuwe service:
  • ds_rf_declaratie_log
1.0.7713-02-2020
 • Attribuut rf_decl_fwrl toegevoegd aan service ds_rf_declaratie_regels_update, en aangepaste uitleg van de werking.
 • Maximum aantal op te halen relaties middels service ds_rl_bedrijfsgegevens verlaagd naar 1000.
1.0.7630-01-2020
 • Fields toegevoegd aan service ds_rl_plaatsingen:
  • rl_plaatsingen_cao
  • rl_plaatsingen_gewerkteminuten
 • Field toegevoegd aan service ds_rf_count:
  • rf_count_declaraties
 • Parameters toegevoegd aan ds_bi_declaratieregels:
  • allemedewerkers
  • statuswachten
1.0.7516-01-2020
 • Fields toegevoegd aan service ds_wm_administratie:
  • wm_administratie_debnr_automatisch
  • wm_administratie_debnr_wijzigen
  • wm_administratie_debnr_van
  • wm_administratie_debnr_tm
  • wm_administratie_kredietlimiet
  • wm_administratie_betaaltermijn
  • wm_administratie_betaaltermijn1
  • wm_administratie_betaaltermijn2
  • wm_administratie_betaaltermijn3
  • wm_administratie_betaaltermijn4
  • wm_administratie_betaaltermijn5
  • wm_administratie_betaaltermijn6
  • wm_administratie_betaaltermijn7
  • wm_administratie_uitzendpayroll
  • wm_administratie_oproepovereenkomst
  • wm_administratie_bbl
 • Fields toegevoegd aan service ds_rl_plaatsingen:
  • rl_plaatsingen_accorderen
  • rl_plaatsingen_datumtijdgewijzigd
 • Service toegevoegd:
  • ds_rf_declaraties_all
1.0.7402-01-2020
 • Documentatie aangepast, code 22231 is 'Via website/balie' 22232 is 'Via e-mail'.
 • Service toegevoegd:
  • ds_fw_wwpremie
1.0.7319-12-2019
 • Field toegevoegd aan service ds_fw_arbeidscontract:
  • fw_arbeidscontract_oproep
 • Field toegevoegd aan service ds_rl_aanvragen:
  • rl_aanvragen_oproep
 • Field toegevoegd aan service ds_rl_plaatsingen:
  • rl_plaatsingen_oproep
1.0.7212-12-2019
 • Parameters toegevoegd aan service ds_rl_bedrijfsgegevens_update:
  • hoofdcao
  • cao
 • Parameter toegevoegd aan service ds_rl_bedrijfsgegevens_insert:
  • cao
 • Fields toegevoegd aan service ds_rl_bedrijfsgegevens: 
  • rl_bedrijfsgegevens_caonummer 
  • rl_bedrijfsgegevens_caonaam 
  • rl_bedrijfsgegevens_hoofdcao 
1.0.7128-11-2019
 • Parameter toegevoegd aan service ds_wm_sectorrisicogroepen:
  • peildatum
 • Fields toegevoegd aan ds_wm_sectorrisicogroepen:
  • wm_sectorrisicogroep_startdatum
  • wm_sectorrisicogroep_einddatum
 • Field toegevoegd aan service ds_rl_tariefschemas:
  • rl_tariefschemas_tariefschemastart
 • Field toegevoegd aan service ds_wm_tariefschemas:
  • wm_tariefschemas_tariefschemastart
1.0.7017-10-2019
 • Fields toegevoegd aan ds_rl_plaatsing_looncomponent:
  • rl_plaatsing_looncomponent_beschikbaar_rl
  • rl_plaatsing_looncomponent_beschikbaar_fw
1.0.6903-10-2019
 • Bestandstypes .xls(x) en .csv aan ds_rf_decl_bijlagen_insert en ds_rf_decl_bijlagen_update toegevoegd.
1.0.6805-09-2019
 • Service toegevoegd:
  • ds_rf_declaratie_insert_extra
 • Parameter toegevoegd aan service ds_rf_declaraties:
  • rf_decl_inclusief_vervallen
1.0.6708-08-2019
 • Field wm_tariefschemas_tariefschemastart toegevoegd aan service ds_wm_tariefschemas.
  Field rl_tariefschemas_tariefschemastart toegevoegd aan service ds_rl_tariefschemas.
  Services ds_rf_decl_bijlagen, ds_rf_decl_bijlagen_insert, ds_rf_decl_bijlagen_update, ds_rf_decl_bijlagen_delete, ds_rf_decl_bijlagen_gegevens toegevoegd.
  Fields rf_decl_geld_tariefregelnr en rf_decl_geld_datum toegevoegd aan de array rf_decl_geld van de service ds_rf_declaraties.
1.0.6625-07-2019
 • Aanvraagtype toegevoegd als parameter en field aan de service ds_rl_aanvragen.
1.0.65

11-07-2019

 • Declaraties zijn toegevoegd aan ds_wm_verwijderd. Dit betreft ook de individuele uren/geld/opnamen regels.
 • Field toegevoegd aan service ds_fw_document_insert:
  • ds_fw_document_insert_documentnummer
1.0.6427-06-2019
 • Parameter e106 bij service ds_fw_verzekering_insert is conditioneel geworden.
1.0.6323-05-2019
 • Services toegevoegd:
  • ds_wm_verwijderd
  • ds_rf_declaraties_kostenplaatsen
  • ds_rf_declaraties_perioden
  • ds_rf_declaratie_update
  • ds_rf_count
 • Parameter type aan service ds_fw_persoonsgegevens en ds_fw_persoonsgegevens_all toegevoegd.
 • Field aan service ds_fw_persoonsgegevens toegevoegd
  • fw_persoonsgegevens_type
 • Field aan service ds_fw_persoonsgegevens_all toegevoegd:
  • fw_persoonsgegevens_all_type
1.0.6228-03-2019
 • Elementen waar rf_decl_opn_idnr uit bestaat beter toegelicht.
 • Briefhoofd toegevoegd aan services:
  • ds_fw_persoonsgegevens_all
  • ds_fw_persoonsgegevens
  • ds_fw_persoonsgegevens_insert
  • ds_fw_persoonsgegevens_update
 • ds_fw_journaalposten uitgebreid:
  • optionele parameter: datumtijdgewijzigd
  • field: jpg_gewijzigd.
 • Velden bij ds_fw_persoonsgegevens_all aangepast.
 • Parameters toegevoegd aan ds_rf_declaraties:
  • rf_decl_vanaf
  • rf_decl_totenmet 
 • Service toegevoegd:
  • ds_fw_verrekening_insert
1.0.6114-03-2019
 • Field rf_decl_plaatsingnummer toegevoegd aan services:
  • ds_rf_declaraties
  • ds_rf_declaratieregels
 • ds_fw_loonjournaal uitgebreid met een optionele parameter:
  • datumtijdgewijzigd
1.0.6028-02-2019
 • Services toegevoegd:
  • ds_fw_ao_meldingen
  • ds_wm_bic
  • ds_wm_bic_insert
  • ds_wm_bic_update 

1.0.59

07-02-2019

 • Adresgegevens flexwerker zijn optioneel geworden. Dit is doorgevoerd in ds_fw_persoonsgegevens_insert en ds_fw_persoonsgegevens_update.
 • ds_bi_declaratieregels uitgebreid met een optionele parameter: vastemedewerkers.
 • Field lj_sectorcode  in ds_fw_loonjournaal aangepast.

1.0.58

18-01-2019

 • Field rl_plaatsingen_meldenbij toegevoegd aan service ds_rl_plaatsingen.

1.0.57

15-01-2019

 • Verwijzing naar de Soap guide toegevoegd

1.0.56

13-12-2018

 • Fields toegevoegd aan service ds_rl_plaatsingen:
  • rl_plaatsingen_redeneindeuwv
  • rl_plaatsingen_redeneinde
  • rl_plaatsingen_redeneinde_tekst
 • Bron 2016 toegevoegd aan service ds_wm_selectietabellen.
 • Nieuwe service:
  • ds_fw_journaalposten
 • Field toegevoegd aan ds_fw_loonopgave:
  • fw_loonopgave_fiscaalwoonland
 • Verplichte parameter toegevoegd aan ds_fw_loonopgave_insert:
  • fiscaalwoonland

1.0.55

29-11-2018

 • Nieuwe service: 
  • ds_fw_loonjournaal

1.0.54

08-11-2018

 • Field toegevoegd aan service ds_wm_medewerkers:
  • wm_medewerkers_medewerkerlocatienummer
 • Field toegevoegd aan service ds_fw_persoonsgegevens_all:
  • fw_persoonsgegevens_all_nationaliteit_staatloos
 • Field toegevoegd aan service ds_fw_persoonsgegevens:
  • fw_persoonsgegevens_nationaliteit_staatloos
  • Parameter nationaliteit_staatloos toegevoegd aan services:
   • ds_fw_persoonsgegevens_insert
   • ds_fw_persoonsgegevens_update.
  • Nationaliteit is niet meer afhankelijk van identificatiegegevens.
  • Parameters factmailadres2 en verzendwijze toegevoegd aan services:
   • ds_rl_bedrijfsgevens_insert
   • ds_rl_bedrijfsgegevens_update
  • Fields rl_bedrijfsgegevens_factmailadres2 en rl_bedrijfsgegevens_verzendwijze toegevoegd aan services:
   • ds_rl_bedrijfsgevens
   • ds_rl_bedrijfsgevens_insert
   • ds_rl_bedrijfsgevens_update.
  • Nieuwe service:
   • ds_wm_administratie 

1.0.53

23-09-2018

 • De services ds_rl_aanvragen, ds_rl_bedrijfsgegevens, ds_rl_plaatsingen en ds_rl_fw_uren kunnen nu maximaal 5000 resultaten bevatten.
 • Parameter toegevoegd aan service ds_rl_plaatsingen:
  • jaar
 • Field toegevoegd aan service ds_fw_persoonsgegevens_all:
  • fw_persoonsgegevens_all_communicatie
 • Parameters toegevoegd aan de services ds_fw_persoonsgegevens_insert en ds_fw_persoonsgegevens_update:
  • loonspec_email1
  • loonspec_email2
  • loonspec_verzendwijze
 • Email van flexwerker vanuit Plan4Flex wordt nu ook opgeslagen in Easyflex bij loonspecificaties.

1.0.52

23-09-2018

 • Geboorteplaats en geboorteland optioneel gemaakt. Geboorteland is onbekend wanneer niet ingevuld.

1.0.51

09-08-2018

 • Vullen van relatienaam via service ds_p4f_relatie is nu afhankelijk van instelling in Easyflex.

1.0.50

04-07-2018

 • Nieuwe service:
  • ds_fw_opvolgwerk_contract_insert
 • Extra velden in de uitvoer van service ds_bi_declaratieregels met gegevens over eventuele afwijkende loonslip- en factuurtekst.

1.0.49

28-06-2018

 • Uitleg over inhouding bij services ds_fw_et_uitruil en ds_fw_et_uitruil_insert aangevuld.
 • De nieuwe default van burgerlijke staat is ‘Onbekend’.

1.0.48

24-05-2018

 • Fields toegevoegd aan service ds_bi_declaratieregels:
  • bi_sectornaam
  • bi_businessunitnaam
  • bi_functie
  • bi_functie_discipline

1.0.47

15-05-2018

 • Nationaliteit en burgerlijke staat optioneel gemaakt. Nationaliteit is onbekend wanneer niet ingevuld.

1.0.46

22-03-2018

 • Nieuwe services: 
  • ds_rf_memorubriek_update
  • ds_wm_loonjaren
  • ds_fw_opvolgwerk_weken 

1.0.45

22-02-2018

 • Nieuwe services:
  • ds_fw_opvolgwerk_weken_insert
  • ds_rf_sollicitaties 
 • Memorubrieken aan service ds_fw_persoonsgegevens_all en ds_rl_aanvragen toegevoegd.
 • Fields toegevoegd aan service ds_fw_persoonssgegevens_all:
  • fw_persoonsgegevens_all_datumindienst
  • fw_persoonsgegevens_all_inschrijfdatum
  • fw_persoonsgegevens_all_flexwerkerstatus
  • fw_persoonsgegevens_all_autorisatiestatus
  • fw_persoonsgegevens_all_kentonsvan
  • fw_persoonsgegevens_all_redeninschrijving
  • fw_persoonsgegevens_all_voorheen
  • fw_persoonsgegevens_all_eersteindruk
  • fw_persoonsgegevens_all_businessunits
 • Fields toegevoegd aan service ds_rl_plaatsingen:
  • rl_plaatsingen_plaatsingstatus
  • rl_plaatsingen_plaatsinginvoerdatum
  • rl_plaatsingen_plaatsingstatuseinddatum

1.0.44

01-02-2018

 • Service ds_bi_declaratieregels uitgebreid met extra velden in de uitvoer die de actuele verdeelsleutels uit de plaatsing bevatten.

1.0.43

18-01-2018

 • Nieuwe service:
  • ds_wm_sectorrisicogroepen

1.0.42

20-12-2017

 • Nieuwe parameters toegevoegd aan service ds_bi_declaratieregels:
  • week
  • fwmemonummer
 • Nieuwe fields toegevoegd aan service ds_bi_declaratieregels:
  • gegevens over de flexwerker
  • gegevens over de relatie
  • gegevens over het looncomponent
  • memoveld van de flexwerker

1.0.41

4-12-2017

 • Parameter toegevoegd aan service ds_rf_declaraties:
  • rf_decl_volgorde
 • Kleuraanduiding parameters overal in documentatie doorgevoerd.
 • Verbeterde werking van service ds_rl_fw_uren, vervallen uren worden niet meer geteld.
 • Service ds_rl_bedrijfsgegevens geeft geen foutmelding meer bij onbekend registratienummer.
 • Nieuwe service:
  • ds_fw_et_uitruil_insert 

1.0.40

15-11-2017

 • Parameter toegevoegd aan service ds_rf_declaraties:
  • rf_decl_datumtijdgewijzigd
 • Plaatsingnummer optioneel gemaakt bij service ds_rl_plaatsing_looncomponent
 • Parameters toegevoegd toegevoegd aan service ds_rl_plaatsing_looncomponent
  • vanaf
  • totenmet
 • Field aan service ds_fw_et_uitruil toegevoegd:
  • fw_et_uitruil_gewijzigd
 • Nieuwe services:
  • ds_wm_urenbestandgegevens
  • ds_wm_urenbestandresultaten
  • ds_wm_urenbestanddetail.

1.0.39

27-10-2017

 • Attribuutgegevens aangepast bij service ds_fw_loonspecificatiegegevens.
 • Fields toegevoegd aan service ds_rf_declaraties:
  • rf_decl_geaccordeerd_op
  • rf_decl_geaccordeerd_door
 • Parameters toegevoegd aan service ds_rl_plaatsingen:
  • fwregistratienummer
  • plaatsingnummer
 • Aanpassing in werking van services ds_p4f_werknemer en ds_p4f_relatie. Het is nu mogelijk om het Easyflex registratienummer (idnr) van de flexwerker en relatie mee te geven.

1.0.38

16-10-2017

 • Nieuwe service:
  • ds_fw_reserveringen 
 • Nieuwe parameter toegevoegd aan service ds_rl_plaatsing_looncompontent
  • datumtijdgewijzigd
 • Nieuwe fields toegevoegd aan service ds_rl_plaatsing_looncomponent:
  • rl_plaatsing_looncomponent_wijzig_rl
  • rl_plaatsing_looncomponent_wijzig_fw
  • rl_plaatsing_looncomponent_gewijzigd
 • Parameter toegevoegd aan service ds_rl_kostenplaatsen:
  • datumtijdgewijzigd
 • Nieuw field toegevoegd aan service ds_rl_plaatsingen:
  • Memorubrieken

1.0.37

13-10-2017

 • Nieuwe services:
  • ds_fw_loonspecificatiegegevens
  • ds_fw_loonspecificatie
  • ds_fw_jaaropgavegegevens
  • ds_fw_jaaropgave 

1.0.36

10-10-2017

 • Nieuwe service:
  • ds_bi_declaratieregels 

1.0.35

03-10-2017

 • Nieuwe service:
  • ds_rl_plaatsing_looncomponent
 • Nieuw field toegevoegd aan de service ds_rl_fw_uren:
  •  rl_fw_uren_datum 

1.0.34

29-06-2017

 • Service ds_p4f_werknemer aangepast. Indien parameter HuidigAdres niet of leeg wordt aangeboden wordt gecontroleerd of parameter AdresBuitenland correct wordt aangeboden. In dit geval worden de gegevens uit AdresBuitenland overgenomen in HuidigAdres.

1.0.33

26-09-2017

 • Parameter voor anoniementarief (20382) toegevoegd aan de services:
  • ds_fw_loonopgave
  • ds_fw_loonopgave_insert.

1.0.32

11-09-2017

 • Fields toegevoegd aan services:
  • ds_wm_locaties
   • wm_locatie_rayoncode.
  • ds_wm_medewerkers
   • wm_medewerkers_medewerkerlocatie.
  • ds_rl_bedrijfsgegevens
   • rl_bedrijfsgegevens_inschrijfdatum
   • rl_bedrijfsgegevens_autorisatiestatus
   • rl_bedrijfsgegevens_autorisatiestatustekst
   • rl_bedrijfsgegevens_kwalificatie
  • ds_fw_persoonsgegevens
   • fw_persoonsgegevens_inschrijfdatum
   • fw_persoonsgegevens_flexwerkerstatus
   • fw_persoonsgegevens_flexwerkerstatusdatum
   • fw_persoonsgegevens_autorisatiestatus
   • fw_persoonsgegevens_autorisatiestatustekst
   • fw_persoonsgegevens_businessunits
  • ds_rl_plaatsingen
   • rl_plaatsingen_businessunits.

1.0.31

07-09-2017

 • Nieuwe service:
  • ds_wm_rayons

1.0.30

07-09-2017

 • Nieuwe service:
  • ds_rl_aanvragen 

1.0.29

04-09-2017

 • Parameter inschrijver toegevoegd aan services:
  • ds_fw_persoonsgegevens_update
  • ds_rl_bedrijfsgegevens_update
  • ds_rl_contactpersonen_update.

1.0.28

19-07-2017

 • Service ds_rl_tariefschemas aangepast
 • Nieuwe services:
  • ds_rl_loonschemas
  • ds_wm_tariefschemas
  • ds_wm_loonschemas
  • ds_wr_tariefschema_spec
  • ds_wr_loonschema_spec
  • ds_wm_tariefschema_artiest 

1.0.27

03-07-2017

 • Parameters toegevoegd aan services ds_rl_bedrijfsgegevens, ds_rl_bedrijfsgegevens_insert en ds_rl_bedrijfsgegevens:
  • btwberekenen
  • betaaltermijn
  • factfrequentie
  • factmailadres
  • kredietlimiet
 • Fields toegevoegd aan services ds_rl_bedrijfsgegevens, ds_rl_bedrijfsgegevens_insert
  • rl_bedrijfsgegevens_btwberekenen
  • rl_bedrijfsgegevens_betaaltermijn
  • rl_bedrijfsgegevens_factfrequentie
  • rl_bedrijfsgegevens_factmailadres
  • rl_bedrijfsgegevens_kredietlimiet  

1.0.26

30-06-2017

 • Fields toegevoegd aan service ds_fw_arbeidscontract:
  • fw_arbeidscontract_contractvorm
  • fw_arbeidscontract_sectorrisicogroep
  • fw_arbeidscontract_arbeidsverhouding

1.0.25

28-06-2017

 • Nieuwe services:
  • ds_rf_declaraties
  • ds_rf_declaratie_looncomponent
  • ds_rf_declaratie_regels
  • ds_rf_declaratie_regels_update 

1.0.24

12-06-2017

 • Parameter btwnummer toegevoegd aan services:
  • ds_fw_persoonsgegevens
  • ds_fw_persoonsgegevens_insert
  • ds_fw_persoonsgegevens_update.
 • Field is ‘rl_bedrijfsgegevens_btwnummer’ i.p.v. ‘rl_bedrijfsgegevens_btwummer’.

1.0.23

12-05-2017

 • Parameter toegevoegd aan service ds_rl_plaatsingen:
  • alle 

1.0.22

10-04-2017

 • Nieuwe service:
  • ds_plan4flex_relatie 

1.0.21

23-03-2017

 • Aanvullende informatie aan service ds_fw_arbeidscontract toegevoegd.
 • Fields Kvk nummer en kvk controledatum toegevoegd aan services:
  • ds_fw_persoonsgegevens
  • ds_fw_persoonsgegevens_insert
  • ds_fw_persoonsgegevens_update
 • Field toegevoegd aan ds_rl_bedrijfsgegevens
  • Inschrijver

1.0.20

20-03-2017

 • Nieuwe service:
  • ds_wm_notificaties 

1.0.19

03-03-2017

 • Parameter toegevoegd aan de service ds_fw_arbeidscontract:
  • opvragen contractuele uren 

1.0.18

01-03-2017

 • Nieuwe services:
  • ds_rl_factuurgegevens
  • ds_rl_factuur 

1.0.17

27-02-2017

 • Nieuwe services:
  • ds_rl_contactpersonen
  • ds_rl_contactpersonen_insert
  • ds_rl_contactpersonen_update

1.0.16

21-02-2017

 • Nieuwe services:
  • ds_rl_debiteurennummer_toekennen 

1.0.15

09-02-2017

 • Parameter memorubrieken toegevoegd

1.0.14

08-02-2017

 • Informatie over testkey toegevoegd

1.0.13

27-01-2017

 • Tekst over 2.7 URL Dataservice duidelijker gemaakt
 • Tekst voor operatie ds_fw_persoonsgegevens_all verbeterd

1.0.12

25-01-2017

 • Plan4Flex adressen flexwerker vullen instelbaar gemaakt.

1.0.11

19-01-2017

 • Nieuwe services:
  • ds_rl_bedrijfsgegevens_insert
  • ds_rl_bedrijfsgegevens_update 
 • Service ds_rl_bedrijfsgegevens uitgebreid

1.0.10

04-01-2017

 • Nieuwe service:
  • ds_fw_persoonsgegevens_all 

1.0.9

27-12-2016

 • Meisjesnaam en voorvoegsels zijn nu beschikbaar in persoonsgegevens

1.0.8

22-12-2016

 • Extra field attribuut rl_fw_uren_allesopname in service ds_rl_fw_uren om aan te geven of het een ‘alles’ opname van reserveringen betreft.

1.0.7

21-12-2016

 • Aanpassing in werking van service ds_p4f_werknemer (Plan4Flex). Datum indiensttreding wordt alleen aangepast als deze ouder is dan de reeds aanwezige datum.

1.0.6

12-12-2016

 • Nieuwe services:
  • ds_fw_loonopgave
  • ds_fw_loonopgave_insert
  • ds_fw_loonopgave_delete
  • ds_fw_loontijdvak
  • ds_fw_loontijdvak_insert
  • ds_fw_loontijdvak_delete
  • ds_fw_fases.

1.0.5

22-11-2016

 • Ook de minuten opgenomen bij reserveringen worden opgehaald bij service ds_rl_fw_uren.

1.0.4

04-11-2016

 • Bsn is niet meer verplicht in service ds_p4f_werknemer.

1.0.3

24-10-2016

 • Field Datumindienst toegevoegd aan services:
  • ds_fw_persoonsgegevens
  • ds_fw_persoonsgegevens_insert
  • ds_fw_persoonsgegevens_update 

1.0.2

17-10-2016

 • Betalingen rubrieken aan services:
  • ds_fw_persoonsgegevens
  • ds_fw_persoonsgegevens_insert
  • ds_fw_persoonsgegevens_update 

1.0.1

06-10-2016

 • Memorubrieken aan service ds_rl_bedrijfsgegevens toegevoegd.
 • Reden vastlegging aan service ds_fw_arbeidscontract toegevoegd.

1.0


Initiële versie.

 • No labels