Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit hoofdstuk dient als changelog voor alle wijzigingen met betrekking tot de webservices en de documentatie.

Versie

Datum

Wijzigingen

1.0.6401-04-2021
 • Nieuwe services:
  • wm_webuser_update
  • wm_webuser_check
1.0.6311-03-2021
 • Parameter wm_criteria_broncode uitgebreid in service wm_criteria.
  • 2001 Relatie - kent ons van
  • 2002 Relatie - reden samenwerking
  • 2003 Relatie - prospect kwalificatie
  • 2004 Relatie - kwalificatie
1.0.6228-05-2020Veld voor de functiegroep toegevoegd aan de services ef_functies_read, ef_functies_parents, ef_functies_children, ef_functies_search.
1.0.6113-05-2019

Service wm_criteria kan nu ook velden ophalen van reden beëindiging aanvraag en reden beëindiging plaatsing.
De Easyflex operaties kunnen nu ook de omschrijvingen ophalen.

1.0.60

07-02-2019

Adresgegevens flexwerker zijn optioneel geworden. Ook bij wm_vacature_reactie en wm_inschrijven.

1.0.59

15-01-2019

Verwijzing naar Soap guide.

1.0.58

1-11-2018

wm_vacature_all uitgebreid met de velden wm_vacature_straat, wm_vacature_huisnr, wm_vacature_huisnrtv. Daarnaast ook de beschrijving toegevoegd van de array voor de businessunits

1.0.57

20-09-2018

Staatloos (fw_nationaliteit_staatloos) toegevoegd aan fw_persoonsgegevens,

Wachtwoord eisen strikter gemaakt,

wm_urenimport laat de definitie nu leeg als deze niet wordt meegegeven.

1.0.56

30-07-2018

Exrta afschermingsmogelijkheden gegevens identificatiebewijs in fw_persoonsgegevens

1.0.55

10-07-2018

Verwijderen van verouderde voorbeeld code in: C#, Python, en PHP.

1.0.54

28-06-2018

rl_plaatsingen geeft nu op het veld rl_plaatsing_declaraties ‘ja’ of ‘nee’ terug.
Burgerlijke staat is niet meer verplicht bij wm_inschrijven.

1.0.53

17-05-2018

Nieuwe velden wm_vacature_aanmaakdatumtijd, wm_vacature_startdatum, wm_vacature_einddatum, wm_vacature_vervaldatum en wm_vacature_laatstgewijzigd toegevoegd aan de services wm_vacature en wm_vacature_all.

1.0.52

06-04-2018

wm_inschrijving_postcode op niet verplicht gezet.

1.0.51

22-02-2018

wm_memo kan nu ook velden ophalen van plaatsingen en sollicitaties.

wm_criteria kan nu ook velden ophalen van eerste indruk.

1.0.50

5-12-2017

Nieuwe parameter rf_decl_volgorde toegevoegd aan rf_declaraties.

1.0.49

15-11-2017

wm_urenimport uitgebreid met nieuwe array voor teruggeven bestandnummers per werkmaatschappij.

1.0.48

07-11-2017

Nieuw veld toegevoegd ef_functie_sector aan de services ef_functies_read, ef_functies_parents, ef_functies_children en ef_functies_search.

Parameter wm_vacature_reactie_keuze_kent_van toegevoegd aan service wm_vacature_reactie.

1.0.47

24-10-2017

Fields rf_decl_geaccordeerd_op en rf_decl_geaccordeerd_door toegevoegd aan service rf_declaraties.

Aanpassing tekst m.b.t. toestemming (bsn) bij service fw_persoonsgegevens.

1.0.46

22-09-2017

Betere uitleg foutmelding 39045

1.0.45

12-05-2017

wm_urenimport uitgebreid met wm_urenimport_defnaam.

1.0.44

08-05-2017

wm_memolijst toegevoegd.

1.0.43

03-05-2017

wm_urenimport uitgebreid met wm_urenimport_verwerken.

1.0.42

01-05-2017

rf_declaratie_insert_extra toegevoegd.

1.0.41

24-04-2017

rl_aanvragen, wm_vacature en wm_vacature_all respectievelijk uitgebreid met parameters:

rl_aanvraag_loonindicatie, rl_aanvraag_loonperiode en

wm_vacature_loonindicatie, wm_vacature_loonperiode.

1.0.40

17-02-2017

Tekstaanpassing vanwege nieuwe procedure aanvragen key

1.0.39

12-12-2016

wm_memo kan nu ook velden ophalen van flexwerkers en relaties.

1.0.38

25-10-2016

Mogelijkheid om urenbestand ook voor (eventuele) samenwerkende werkmaatschappijen te importeren.

1.0.37

24-08-2016

Tekstaanpassingen vanwege de nieuwe procedure voor het inschakelen van de webservice en het genereren van de definitieve key.

1.0.36

10-08-2016

rf_declaratie_regels_update: bij het aanpassen het aantal van een vergoeding met eenheid ‘stuks’ mag nu een getal met 2 decimalen achter de komma worden ingevuld.

1.0.35

21-07-2016

Extra operatie toegevoegd om de naam van de werkmaatschappij op te halen waarbij de ingelogde gebruiker is geregistreerd (wm_naam)

1.0.34

08-07-2016

Beschrijving restricties van stuk/km bij rf_declaratie_regels_update gewijzigd.

1.0.33

01-07-2016

rl_plaatsingen uitgebreid met parameter:

rl_plaatsing_status


Datatypes in WSDL aangepast:

fw_dossiernummer – int -> long

1.0.32

04-04-2016

rf_declaraties uitgebreid met veld:

rf_decl_aanvraagnr
1.0.31

15-03-2016

fw_persoonsgegevens uitgebreid met veld:

fw_dossiernummer

1.0.30

22-07-2015

rl_plaatsingen uitbreiden met veld:

rl_plaatsing_aanvraag_idnr

1.0.29

01-07-2015

Verwijzingen naar ontwikkelaarsforum vervangen door mailbox webservice@easyflex.nl

1.0.28

12-02-2014

rf_declaraties uitgebreid met veld:

rf_decl_flexwerker_achternaam

1.0.27

06-01-2014

rl_bedrijfsgegevens  uitgebreid met velden:

rl_ibanrekeningnummer

rl_rekeningsoort

rl_rekeningnummer


Limiet in het aantal aaroepen per dag van wm_vacature_all verhoogd naar 100.

1.0.26

15-10-2013

fw_persoonsgegevens  uitgebreid met velden:

fw_afwijkende_begunstigde_1_land

fw_afwijkende_begunstigde_2_land

1.0.25

23-04-2013

rf_declaratie_looncomponent uitgebreid met velden:

rf_decl_lc_naam_kort_rl

rf_decl_lc_naam_kort_fw

1.0.24

23-08-2012

Tekstuele aanpassingen ter verduidelijking

1.0.23

24-05-2012

Datatypes in WSDL aangepast:

fw_rijbewijs_nummer – int -> string

rl_declaratie_gereedmelding – int -> string

rl_factuur_bedrag – int -> float

rl_kostenplaats_code – int -> string

1.0.22

26-04-2012

Beschrijving voor de operatie fw_image toegevoegd.

wm_locatie uitgebreid met het veld wm_locatie_status.

1.0.21

31-10-2011

wm_vacature, wm_vacature_all en wm_vacature_search uitgebreid met de velden:

wm_vacature_postcode_org

wm_vacature_landcode

1.0.20

25-08-2011

Urenportaal toegevoegd

1.0.19

25-11-2010

rl_bedrijfsgegevens uitgebreid met velden:

rl_contactpersoon_idnr

rl_contactpersoon_formeel

rl_contactpersoon_informeel

1.0.18

15-11-2010

Bij fw_declaratie en rl_declaratie een periode kunnen aangeven waar de declaraties geheel of gedeeltelijk op van toepassing zijn.

1.0.17

29-10-2010

Maximaal aantal requests voor wm_vacature_all opgehoogd van 3 naar 24.

1.0.16

18-12-2009

wm_vacature en wm_vacature_all uitgebreid met business units

1.0.15

07-10-2009

rl_contactpersoon uitgebreid met status contactpersoon.

1.0.14

11-09-2009

Informatie gewijzigd betreffende het aanvragen van keys en informatie toegevoegd over het ontwikkelaarsforum. Zie 2.12 en 2.13

1.0.13

27-03-2009

Extra documentatie toegevoegd met betrekking tot de functies / opleidingen bij wm_inschrijven.

Extra velden in wm_vacature en wm_vacature_all

1.0.12

03-10-2008

WSDL aangepast naar document style en literal encoding zodat automatische client generators (zoals die van .NET) er beter mee overweg kunnen.

Tevens voorbeeldcode toegevoegd in C# en Python.

1.0.11

24-07-2008

Extra attributen toegevoegd aan het reageren op vacatures om een CV en foto mee te sturen.

1.0.10

20-06-2008

Extra operaties toegevoegd t.b.v. het versturen van een eerstedagsmeldingen door inleners. (rl_edm_indienen en rl_edm_indienen_check)

1.0.9

30-05-2008

Extra veld toegevoegd in wm_vacature en wm_vacature_all (wm_vacature_contactpersoon_id)

1.0.8

18-04-2008

Informatie toegevoegd betreffende het aanvragen van de key.

Eenvoudig stuk voorbeeldcode in PHP toegevoegd.

1.0.7

15-02-2008

Mogelijkheid toegevoegd om memovelden van aanvragen / vacatures op te vragen. (Zie hiervoor wm_vacature, wm_vacature_all en wm_memo)

1.0.6

03-01-2008

Validatie van toegestane wachtwoorden versoepeld. Wachtwoorden mogen nu maximaal 32 tekens bevatten en er geen beperking meer op gebruik speciale tekens. (Zie wm_inloggen_update / user_update)

1.0.5

12-11-2007

Nieuwe operaties toegevoegd voor inschrijven:
wm_criteria
wm_inschrijven
ef_functies_search
ef_landen

1.0.4

15-08-2007

Maximumlengte toegevoegd bij parameters van type xsd:string

1.0.3

13-07-2007

Attribuut fw_sofinummer als verouderd aangemerkt, geeft ook het burgerservicenummer terug.

1.0.2

05-02-2007

Nieuwe operatie toegevoegd (wm_vacature_all) en een sequence toegevoegd die het gebruik van declaraties moet verhelderen.

1.0.1

07-06-2006

Attribuut bedrijfstak toegevoegd aan vacature-detail operatie.

1.0


Initiële versie.

 • No labels