Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from space WEBDATA and version 2021-06

Livesearch
spaceKeyWEBDATAKLNT

De Easyflex dataservices bieden een set van operaties aan waarmee informatie uit het Easyflex systeem kan worden opgevraagd en/of worden gewijzigd. De operaties zijn gericht op het raadplegen en bewerken van gegevens welke betrekking hebben op relaties, flexwerkers en werkmaatschappijen. De Easyflex dataservices kunnen geïmplementeerd worden binnen een website of applicatie om op deze manier gegevens uit Easyflex op te halen, te wijzigen of in te voeren. Aangezien het hier gaat om dataservices die bedoeld zijn om interactie tussen systemen mogelijk te maken, is het niet nodig om als gebruiker in te loggen. Wel maken de services gebruik van een systeem om te verifiëren of de aanroep afkomstig is van een geautoriseerde gebruiker.


De dataservice is onderverdeeld in de volgende categorieën:

Children Display

draw.io Diagram
bordertrue
viewerToolbartrue
fitWindowfalse
diagramNameEF Dataservice
simpleViewerfalse
diagramWidth311